Herb Informacja katastralna powiatu wschowskiego
WCAG     Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Wschowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, przeglądania oraz pobierania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Wschowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Wschowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Wschowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków oraz osnów geodezyjnych
dostępne są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://wschowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej jest pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl
Weryfikacja podpisów cyfrowych systemu PZGiK:
Weryfikuj podpis
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami